Akademiska sjukhuset söker deltagare till studier om besvär kopplade till antihormonell behandling vid bröstcancer

De flesta kvinnor som behandlas för bröstcancer får också antihormonell behandling och en stor del av dessa kvinnor upplever ofta påtagliga underlivsbesvär i form av vaginal torrhet och irritation, smärta vid samlag samt andra besvär som nedsatt sexuell funktion, psykiskt lidande och försämrad livskvalitet. Därmed är en ökad förståelseför kvinnors upplevelser av antihormonell behandling viktig för att på bästa sätt kunna utveckla vården i framtiden.

13 april

Vi söker nu deltagare till 2 studier som pågår vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Den ena är en intervjustudie som fokuserar särskilt på upplevelser kring sexualitet och sexuell funktion, underlivsbesvär, psykisk ohälsa och livskvalitet. Intervjun görs via zoom.

Den andra studien är en klinisk studie där vi vill undersöka om vaginalt givet tamoxifen kan leda till förbättring av underlivsbesvär. Viss tidigare forskning antyder nämligen att hos kvinnor med extremt låga östrogennivåer kan vaginalt givet tamoxifen verka ungefär som ett östrogen på vaginas slemhinna. Vi vill undersöka vidare om så är fallet och vilken dos som behövs för att återställa vaginas funktion.

Studierna riktar sig till dig som är kvinna, 18 år eller äldre, förstår talad och skriven svenska, som diagnosticerats med bröstcancer, och har pågående antihormonell behandling. Deltagande i den kliniska studien kräver även att du inte har pågående Tamoxifen- eller östrogenbehandling.

Har du frågor kring deltagande i studierna eller vill vara med, kontakta forskningsbarnmorska Sara Nyback, via telefon 0704-250539 eller på e-postadress sara.nyback@kbh.uu.se

Aktiviteter

Aktiviteter

Bli medlem

Bli medlem