Barns sorg

Följ med Göran Gyllenswärd och Monica Nanni i ett samtal kring vad sorg är, hur den påverkar oss och vad vi som vuxna kan göra för att ge barnen de bästa förutsättningarna till ett fortsatt liv när deras värld vänds upp och ner.

8 december

Seminariet arrangerades den 19 november, i samarbete mellan Randiga huset och Cancerfonden.

Här finns en länk till Randiga husets filmer, där seminariet och andra filmer finns tillgängliga.

Helen Bornelind var med vid seminariet och har generöst låtit oss ta del av sina anteckningar.

Aktiviteter

Aktiviteter

Bli medlem

Bli medlem