Cancerbehandling och fysisk aktivitet.

"Nu finns det ny forskning kring fysisk aktivitet vid pågående cancerbehandling.

14 maj

Anna Henriksson har forskat kring detta och presenterar resultaten i sin nya avhandling: ” Physical activity and exercise during curative oncological treatment-exploring the effects of exercise intensity and behaviour change support, safety, and participants and exercise professionals experiences”

Vi vet att vi har medlemmar som bidragit till denna viktiga forskning! 

Via denna länk kan du ladda hem och läsa hennes avhandling (Det finns en svensk sammanfattning på s.67): 

https://www.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1416911&dswid=5482  "

Aktiviteter

Aktiviteter

Bli medlem

Bli medlem