Online Delphi-studie om val av hälsorelaterade utfallsmått för patienter med metastaserad bröstcancer.

Inbjudan att delta i en studie för patienter med metastaserad bröstcancer.

23 augusti

Anmälan sker direkt till elham.hedayati@ki.se, senast [2021-08-30]. Mer information finns här.

Aktiviteter

Aktiviteter

Bli medlem

Bli medlem