Patientriksdagen enkät - Bidra med dina synpunkter!

Patientriksdagen är ett initiativ för ökad delaktighet för patienter. Sedan 2019 har patientriksdagen varit ett forum för engagemang, kunskapsutbyte och påverkan där patientens röst och ökad patientmedverkan står i fokus.

23 augusti


Som en del av patientriksdagen 2021 genomförs en enkät om hur patienter upplever vissa delar av hälso- och sjukvården.
Syftet med enkäten är att samla in och belysa patienters erfarenheter för att kunna framföra lärdomarna till hälso- och sjukvårdens beslutsfattare. Dina svar är mycket värdefulla och det är en möjlighet för dig att ge din syn på hur vården fungerar. Svaren är anonyma och enkäten tar ett par minuter att genomföra.

Patientriksdagen genomförs av Astma- och Allergiförbundet, Blodcancerförbundet, Bröstcancerförbundet, Huvudvärksförbundet, Neuro, Psoriasisförbundet, Reumatikerförbundet och Riksförbundet HjärtLung i samarbete med Novartis.

Länk till enkäten: https://survey.alchemer.eu/s3/90349691/enkat-patientriksdagen

Med rosa hälsningar från Bröstcancerförbundet

Aktiviteter

Aktiviteter

Bli medlem

Bli medlem