Studie Digital Yoga och Rehabilitering.

Nyligen bröstcanceropererad? Då kanske det här är något för dig.

5 mars

Region Örebro söker personer över hela landet som nyligen opererats för bröstcancer, för deltagande i en studie där värdet av internetbaserad yoga som rehabiliteringsform kommer att utvärderas utifrån bland annat trötthet, livskvalitet, stress och aktivitet.

Här finns en länk till mer information.

Aktiviteter

Aktiviteter

Bli medlem

Bli medlem