Bröstcancerföreningen Uppsala läns styrelse 2022

Styrelsens sammansättning efter årsmötet 29/3 2022.

Styrelsen består av:

Lisa Thörn

Ordförande

018-707 07 71

Kristina Krapf

Vice ordförande

018-707 07 72

Jennie Bondegård

Kassör

Marie Lange

Sekreterare

Helen Bornelind

Suppleant

Susanne Evans Sjögren

Suppleant

Ulrika Jansson

Suppleant

Isabel Larruy Bergqvist

Webbredaktör

Webbredaktören samverkar med men ingår inte i styrelsen. Ev. synpunkter och önskemål rörande webb och publicering går alltid via styrelsen.

Aktiviteter

Aktiviteter

Bli medlem

Bli medlem