Bröstcancerföreningen Uppsala läns styrelse 2023

Styrelsens sammansättning efter årsmötet 22 mars 2023

Styrelsen består av:

Lisa Thörn

Ordförande

018-707 07 71

Kristina Krapf

Vice ordförande, kassör

018-707 07 72

Marie Lange

Sekreterare

Jennie Bondegård

Ledamot

Helen Bornelind

Ledamot

Ulrika Lindholm Jansson

Ledamot

Susanne Evans Sjögren

Suppleant

Milly Lange

Webbredaktör

Webbredaktören samverkar med men ingår inte i styrelsen. Ev. synpunkter och önskemål rörande webb och publicering går alltid via styrelsen.

Aktiviteter

Aktiviteter

Bli medlem

Bli medlem