Leve Bröstcancerföreningen Uppsala län 40 år. Hipp, Hipp, HURRA!!!

29 oktober

uppdaterad 30 oktober

40-årsjubileum_Bröstcancerföreningen-Uppsala-län_©Bröstcancerföreningen-Uppsala-län
Bröstcancerföreningen Uppsala läns 40-årsfrande å Norrlands nation. ©BröstcancerföreningenUppsala län

Vi tackar alla som deltog under kvällens firande och bidrog till det härliga sorlet och den fantastiska feststämningen. Ett speciellt tack till Bröstcancerföreningen Uppsala läns samarbetspartners och sponsorer, vilka på olika sätt bidragit till jubileets och festens genomförande.

🎀 Norrlands nation fest & konferens 🎀 Scenteknik Ljud & Ljus 🎀 Uppsala City 🎀 Destination Uppsala 🎀 Wikströms 🎀 Röda Ladan 🎀

Aktiviteter

Aktiviteter

Bli medlem

Bli medlem