Bröstcancerföreningen Uppsala län

Vi vill skapa en mötesplats för alla bröstcancerdrabbade i Uppsala län. Vår uppgift är att sprida kunskap och hopp. VÄLKOMNA!

Vi är…

… en stödförening för personer som har drabbats av bröstcancer, samt för deras anhöriga och närstående.

Vi vill…

…att alla som drabbas av bröstcancer ska ha någon att vända sig till, oavsett livssituation.

Vi gör…

…insatser för att upplysa allmänheten om bröstcancer och arbetar för att vården kring bröstcancer ständigt ska förbättras.

Kommande aktiviteter

Varmt välkomna på julmingel14 december

Varmt välkomna på julmingel

Onsdag 14 december 2022, 17:30 - 19:00

Aktuellt

Helen berättar…

Föreningens webbsida med medlemmarnas egna berättelser har utökats med Helens berättelse om livet med spridd bröstcancer; om att leva ett gott liv och finna styrka.

21 juni 2022

Tema Lymfödem

Höstens första medlemsträff, onsdag 7/9 2022

21 juni 2022

Datumen för höstens Unga gruppen-träffar har kommit.

Lägg in dem i kalendern redan nu.

13 juni 2022

CancerRehabFondens Rehabprogram hösten 2022

Två gånger per år, en gång på våren och en gång på hösten, öppnar ansökan till CancerRehabFondens Rehabprogram. Du kan välja mellan rehabveckor med fysiska träffar eller en digital rehabvecka.

16 april 2022

Om bröstcancer

Om bröstcancer

Fråga våra specialister

Fråga våra specialister