Vi använder cookies för att ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats.

Läs mer
Jag förstår

Bröstcancerföreningen Uppsala Län

Vi vill skapa en mötesplats för alla bröstcancerdrabbade i Uppsala län. Vår uppgift är att sprida kunskap och hopp. VÄLKOMNA!

Vi är…

… en stödförening för personer som har drabbats av bröstcancer, samt för deras anhöriga och närstående.

Vi vill…

…att alla som drabbas av bröstcancer ska ha någon att vända sig till, oavsett livssituation.

Vi gör…

…insatser för att upplysa allmänheten om bröstcancer och arbetar för att vården kring bröstcancer ständigt ska förbättras.

Kommande aktiviteter

Bröstcancerföreningen Uppsala Läns 40-årsjubileum och julfest29 oktober

Bröstcancerföreningen Uppsala Läns 40-årsjubileum och julfest

Lägg datumet på minnet! Mer information kommer vad det lider.

Fredag 29 oktober 2021

Aktuellt

Coronavirus – varianter och vacciner

Nu finns frågorna och svaren från Corona-föreläsningen med mikrobiolog Anders Bergqvist tillgängliga.

PhD Anders Bergqvist

26 maj 2021

Akademiska sjukhuset söker deltagare till studier om besvär kopplade till antihormonell behandling vid bröstcancer

De flesta kvinnor som behandlas för bröstcancer får också antihormonell behandling och en stor del av dessa kvinnor upplever ofta påtagliga underlivsbesvär i form av vaginal torrhet och irritation, smärta vid samlag samt andra besvär som nedsatt sexuell funktion, psykiskt lidande och försämrad livskvalitet. Därmed är en ökad förståelseför kvinnors upplevelser av antihormonell behandling viktig för att på bästa sätt kunna utveckla vården i framtiden.

13 april 2021

Fortsatt inbjudan till Amazonas föreläsningar

Bröstcancerföreningen Amazonas bjuder generöst in till fortsatt deltagande i deras föreläsningsutbud under våren.

13 april 2021

Lika olika överallt – En kartläggning av tillgängligheten till rehabilitering för bröstcancerpatienter

Lagstiftning och nationella riktlinjer för cancerrehabilitering finns, men följs inte. Kunskap om tillgången till rehabilitering saknas och tillgängligheten varierar stort över landet. Det visar rapporten "Lika olika överallt - en kartläggning av tillgängligheten till rehabilitering för bröstcancerpatienter" framtagen av Cancerfonden och Bröstcancerförbundet.

30 mars 2021

Om bröstcancer

Om bröstcancer

Fråga våra specialister

Fråga våra specialister