Aktuellt

Helen berättar…

Föreningens webbsida med medlemmarnas egna berättelser har utökats med Helens berättelse om livet med spridd bröstcancer; om att leva ett gott liv och finna styrka.

21 juni 2022

Tema Lymfödem

Höstens första medlemsträff, onsdag 7/9 2022

21 juni 2022

Datumen för höstens Unga gruppen-träffar har kommit.

Lägg in dem i kalendern redan nu.

13 juni 2022

CancerRehabFondens Rehabprogram hösten 2022

Två gånger per år, en gång på våren och en gång på hösten, öppnar ansökan till CancerRehabFondens Rehabprogram. Du kan välja mellan rehabveckor med fysiska träffar eller en digital rehabvecka.

16 april 2022

Bidra till forskningen om bröstcancer och fysisk aktivitet.

Fysioterapeuterna Christina Stenman och Jonna Jilläng söker kvinnor som står under behandling för bröstcancer för en studie om bröstcancer och fysisk aktivitet.

01 april 2022

Studie Digital Yoga och Rehabilitering.

Nyligen bröstcanceropererad? Då kanske det här är något för dig.

05 mars 2022

Akademiska i framkant igen.

Genom att införa multidisciplinära ronder för patienter med komplexa lymfödem kan experter från olika områden snabbare ge patienter med svårt lymfödem en individuell bedömning och därtill en mer anpassad vårdplan.

03 mars 2022

Akademiska sjukhuset i framkant!

Immunterapi vinner terräng i behandling av spridd svårbehandlad bröstcancer

16 februari 2022

Nu finns det chans för dig att vara med och påverka cancervården i vår region.

Regionalt cancercentrum Mellansverige söker nomineringar till Patient- och närståenderådet 2022-2224.

31 januari 2022

Tack till alla som på olika sätt stöttat Bröstcancerföreningen Uppsala län under det gångna året.

Genom er kunde föreningens verksamhet fortgå och den fina jubileumsfesten planenligt genomföras.

23 januari 2022

Missa inte Rosa Andetag Mediyoga!!!

…möjligheten att anmäla dig till digital prova-på Mediyoga med Sandra Fagerström från Fagerström Just Flow.

23 januari 2022

Jubileumsfestens bildgalleri

Nu finns bilderna från 40-årsjubileet i Bildgalleriet. Webbredaktören beklagar att det dröjt.

07 januari 2022

Leve Bröstcancerföreningen Uppsala län 40 år. Hipp, Hipp, HURRA!!!

29 oktober 2021

Läs om Lisa!

Expressen/ Amelia har idag publicerat en stark artikel om Bröstcancerföreningen Uppsala läns fantastiska ordförande – Lisa Thörn.

03 oktober 2021

Online Delphi-studie om val av hälsorelaterade utfallsmått för patienter med metastaserad bröstcancer.

Inbjudan att delta i en studie för patienter med metastaserad bröstcancer.

23 augusti 2021

Patientriksdagen enkät - Bidra med dina synpunkter!

Patientriksdagen är ett initiativ för ökad delaktighet för patienter. Sedan 2019 har patientriksdagen varit ett forum för engagemang, kunskapsutbyte och påverkan där patientens röst och ökad patientmedverkan står i fokus.

23 augusti 2021

Coronavirus – varianter och vacciner

Nu finns frågorna och svaren från Corona-föreläsningen med mikrobiolog Anders Bergqvist tillgängliga.

PhD Anders Bergqvist

26 maj 2021

Akademiska sjukhuset söker deltagare till studier om besvär kopplade till antihormonell behandling vid bröstcancer

De flesta kvinnor som behandlas för bröstcancer får också antihormonell behandling och en stor del av dessa kvinnor upplever ofta påtagliga underlivsbesvär i form av vaginal torrhet och irritation, smärta vid samlag samt andra besvär som nedsatt sexuell funktion, psykiskt lidande och försämrad livskvalitet. Därmed är en ökad förståelseför kvinnors upplevelser av antihormonell behandling viktig för att på bästa sätt kunna utveckla vården i framtiden.

13 april 2021

Lika olika överallt – En kartläggning av tillgängligheten till rehabilitering för bröstcancerpatienter

Lagstiftning och nationella riktlinjer för cancerrehabilitering finns, men följs inte. Kunskap om tillgången till rehabilitering saknas och tillgängligheten varierar stort över landet. Det visar rapporten "Lika olika överallt - en kartläggning av tillgängligheten till rehabilitering för bröstcancerpatienter" framtagen av Cancerfonden och Bröstcancerförbundet.

30 mars 2021

4 föreläsningar med professor László Tabár?

Professor Tabár och Bröstcancerföreningen Dalarna ger oss mycket generöst möjligheten att ta del av föreläsningsserien i efterhand. Föreläsningarna publiceras här nedan efter att de genomförts.

30 mars 2021