Om oss

Vi vill skapa en mötesplats för alla bröstcancerdrabbade i Uppsala län. Vi vill skapa gemenskap och hopp och samtidigt verka för förbättringar inom sjukvård och via forskning.

Bröstcancerföreningen Uppsala Län är en stödförening för personer som har drabbats av bröstcancer. Föreningen ger även stöd till anhöriga och närstående. Vi delar Bröstcancerförbundets medlemslöfte – “Ingen ska behöva vara ensam med sin bröstcancer!” – och arbetar för att stötta varandra och skapa möjligheter att träffa andra i liknande situation. Föreningen är en ideell organisation som bildades 1981 av kvinnor som själva är bröstcancerbehandlade. Idag har föreningen cirka 300 medlemmar.

Bröstcancerföreningen Uppsala Län är även med och påverkar politiker och vårdgivare för att vården kring bröstcancer ska bli så bra som möjligt. Utifrån våra medlemmars bästa samarbetar vi aktivt med bl.a. Akademiska sjukhuset i frågor som rör bröstcancervården i Uppsala län. Rehabilitering och lymfödemvård är några områden där vi som patientförening är aktiva. Genom olika samarbeten håller föreningen koll på omvärlden. Vi håller även kontakt med media.

Bröstcancerföreningen Uppsala Län genomför regelbundet Medlemsträffar med olika innehåll. Exempel på ämnen som kan tas upp är krishantering, träning, yoga, kost, ärftlighet och strålning och mycket mer. Detta innebär även en möjlighet att träffa andra som varit i en liknande situation. Vid dessa tillfällen finns styrelsemedlemmar och kontaktpersoner representerade. Efter önskemål från föreningens medlemmar arrangeras aktiviteter i studiecirkel-form, som t.ex. samtalsgrupper, promenader, träningstillfällen, yoga. Här kan du läsa mer om vad som händer Aktiviteter. Några gånger per år försöker föreningen skapa tillfällen som ger medlemmarna en guldkant på tillvaron. Det har vi möjlighet att göra genom aktiviteter, auktioner samt donationer, liksom genom vår egen försäljning av Rosa Bandet-produkter under oktober månad. Till vissa aktiviteter är även familjemedlemmar och andra närstående inbjudna.

Har du behov av att prata, att få sätta ord på dina tankar och samtala med någon som har varit i en snarlik situation så finns våra stödpersoner tillgängliga via telefon och via mejl och du hittar mer mer information och kontaktuppgifter här Stödpersoner Alla stödpersoner är utbildade och de utbildar sig regelbundet hos Bröstcancerförbundet.

Inom Bröstcancerföreningen Uppsala län finns Unga gruppen för kvinnor upp till 50 års ålder. De träffas ungefär en gång i månaden och fokus är på att umgås och samtala i grupp om allt som känns viktigt. Mer information hittar du här Unga gruppen

Vi har även LEVA gruppen finns för dig som har spridd bröstcancer som umgås, delar erfarenheter och gör roliga saker tillsammans. Här får man vara sig själv och ingen funderar på om man inte orkar så mycket ibland. För mer information kontakta Helen@Bornelind.se

Bröstcancerföreningen Uppsala Län är en underavdelning till Bröstcancerförbundet. Som medlem i föreningen får du Bröstcancerförbundets tidskrift, Magasin B, 4 gånger per år. Tidningen innehåller olika reportage och artiklar, vetenskapliga rapporter och aktuella referat från kongresser. Om du vill läsa mer om deras arbete så kan du klicka på länken i den röda rutan längst upp till höger på denna sida.

Bröstcancerföreningen Uppsala Län finns också på Facebook; https://www.facebook.com/bcfuppsala och på Instagram @brostcancerforeningenuppsala

Här finns mer information om du vill bli medlem, eller vara Stödmedlem, i vår förening?

Du kan vara stödmedlem om Du själv inte är bröstcancerdrabbad men vill stödja vår verksamhet. Medlemsavgiften är densamma för alla medlemmar. Såväl ordinarie medlemmar som stödmedlemmar är välkomna till alla våra träffar.

Välkommen!

Kontakt

Kontakt

Några medlemmar berättar...

Några medlemmar berättar...

Aktiviteter

Aktiviteter

Bli medlem

Bli medlem