Vi använder cookies för att ge dig en bra upplevelse när du besöker vår webbplats.

Läs mer
Jag förstår

Stödpersonsverksamhet

Stödpersonsverksamheten är kärnan i Bröstcancerföreningarnas arbete.

Bröstcancerförbundet har antagit regler för hur stödpersonsverksamheten skall bedrivas. I dessa står bland annat att:

  • Stödpersonen är en bröstcancerbehandlad medlem i en bröstcancerförening.
  • Stödpersonen har bearbetat sin egen kris och kommit i fysisk och psykisk balans.
  • Stödpersonen har genomgått utbildning för kontaktpersoner.
  • Stödpersonen arbetar ideellt och har moralisk tystnadsplikt.
  • Stödpersonen ger hjälp och stöd genom att lyssna och dela med sig av sina egna erfarenheter.
  • Stödpersonen visar genom sin närvaro att man kan leva ett bra liv även som bröstcancerbehandlad.
  • Stödpersonen är en resurs och tillgång som kompletterar sjukvårdens insatser men inte avser att till någon del ersätta dessa.
  • Beträffande medicinska frågor hänvisar stödpersonen till sjukvårdspersonalen.

Bröstcancerföreningen Uppsala vill skapa en mötesplats för alla bröstcancerdrabbade i Uppsala län.

Därför inbjuder föreningen flera gånger per termin till medlemsmöten med aktuell information och intressanta föredrag m.m.

Vill du ha någon att prata med - ring vår jourtelefon: 018-30 38 72.

Även om vi inte har en manlig stödperson i Uppsala län kan vi, vid behov, hänvisa Dig till en manlig stödperson i någon av våra systerföreningar för stöd till exempelvis anhörig make.

Aktiviteter

Aktiviteter

Bli medlem

Bli medlem