Stödpersoner

Stödpersonsverksamheten är kärnan i Bröstcancerföreningarnas arbete.

Vill du ha någon att prata med? Behöver du råd, stöd eller bara ett lyssnande öra?

Mejla oss på stod.uppsala@brostcancerforbundet.se

eller ring vår jourtelefon: 018-30 38 72.

Våra stödpersoner Ulrika och Lena når du direkt via nedanstående kontaktuppgifter:

  • Ulrika Lunderius, tel. 018-707 07 74, kan även nås på messenger (sök på hennes namn).

Kontakta gärna Ulrika om du önskar få vägledning i hur en kan prata med barn om Bröstcancer.

  • Lena Matsson (stödpersonsansvarig), tel. 018-707 07 73

Bröstcancerförbundet har antagit regler för hur stödpersonsverksamheten skall bedrivas. I dessa står bland annat att:

  • Stödpersonen är en bröstcancerbehandlad medlem i en bröstcancerförening.
  • Stödpersonen har bearbetat sin egen kris och kommit i fysisk och psykisk balans.
  • Stödpersonen har genomgått utbildning för kontaktpersoner.
  • Stödpersonen arbetar ideellt och har moralisk tystnadsplikt.
  • Stödpersonen ger hjälp och stöd genom att lyssna och dela med sig av sina egna erfarenheter.
  • Stödpersonen visar genom sin närvaro att man kan leva ett bra liv även som bröstcancerbehandlad.
  • Stödpersonen är en resurs och tillgång som kompletterar sjukvårdens insatser men inte avser att till någon del ersätta dessa.
  • Beträffande medicinska frågor hänvisar stödpersonen till sjukvårdspersonalen.

Aktiviteter

Aktiviteter

Bli medlem

Bli medlem