Stödpersoner

Stödpersonsverksamheten är kärnan i Bröstcancerföreningarnas arbete.

Vill du ha någon att prata med? Behöver du råd, stöd eller bara ett lyssnande öra?

Mejla oss på stod.uppsala@brostcancerforbundet.se

eller ring vår jourtelefon: 018-30 38 72.

Lena Matsson och Ulrika Lunderius är stödpersoner för Bröstcancerföreningen Uppsala län. De har direkt telefon enligt nedan, men vi har haft lite trassel med telefonerna senaste tiden så bäst är att skicka ett mejl till stod.uppsala@brostcancerforbundet.se så återkommer de till dig.

  • Lena Matsson (stödpersonsansvarig), tel. 018-707 07 73
  • Ulrika Lunderius, tel. 018-707 07 74

Bröstcancerförbundet har antagit regler för hur stödpersonsverksamheten skall bedrivas. I dessa står bland annat att:

  • Stödpersonen är en bröstcancerbehandlad medlem i en bröstcancerförening.
  • Stödpersonen har bearbetat sin egen kris och kommit i fysisk och psykisk balans.
  • Stödpersonen har genomgått utbildning för kontaktpersoner.
  • Stödpersonen arbetar ideellt och har moralisk tystnadsplikt.
  • Stödpersonen ger hjälp och stöd genom att lyssna och dela med sig av sina egna erfarenheter.
  • Stödpersonen visar genom sin närvaro att man kan leva ett bra liv även som bröstcancerbehandlad.
  • Stödpersonen är en resurs och tillgång som kompletterar sjukvårdens insatser men inte avser att till någon del ersätta dessa.
  • Beträffande medicinska frågor hänvisar stödpersonen till sjukvårdspersonalen.

Aktiviteter

Aktiviteter

Bli medlem

Bli medlem