Unga gruppen

I Bröstcancerföreningen Uppsala finns en grupp för bröstcancerdrabbade upp till 50 års ålder.

Som ung bröstcancerpatient befinner man sig i en annan fas i livet än de som oftast drabbas av bröstcancer (där medelåldern ligger runt 60 år). Många i gruppen har små barn, eller en önskan om att få barn, och har andra funderingar än de som har passerat familjebildningsfasen och kanske också lämnat yrkeslivet.

Erfarenhetsutbytet mellan unga cancerdrabbade är betydelsefullt för att acceptera allt som händer kring sjukdomen och genomgå behandlingen. Vi stödjer varandra och delar våra erfarenheter, men pratar också om mycket annat än sjukdomen. Gemenskapen är viktig. Här får du vara som du är och delta på dina villkor.

Vår verksamhet

Vi träffas ungefär en gång per månad på kvällstid i centrala Uppsala, och fokus är på att umgås och samtala om allt som känns viktigt. Våra träffar ligger på olika veckodagar för att underlätta livspusslet, kanske kan alla komma någon gång? När vi ses så brukar vi promenera, fika och prata. Några av deltagarna har nyss drabbats av sjukdom medan det för andra har gått flera år. Vi vill finnas för varandra och för alla nya medlemmar i målgruppen. Varmt välkommen med i vår gemenskap!

Kontakta oss på e-postadress ungagruppen.uppsala@brostcancerforbundet.se så får du mer information om tider och platser för Unga-träffarna

Aktiviteter

Aktiviteter

Bli medlem

Bli medlem